Trampolína 4v1

Trampolina 4v1 levne

Skokani na naší Trampolíně 4v1 jsou připevněni ve speciálních sedácích na pružná elastická lana, která umožňují "pocit beztíže". Dosahovaná výška skoku je až 10 m. Účastník si může v dostatečné výšce zkusit přemety vpřed i vzad.

Cena: 14.500Kč / akce

Technické podmínky: prostor 10x10 m, výška 10 m, instalace na rovný a pevný povrch, neustálý příkon 220V / 16A.

Reference a fotografie z akcí.

Naše služby:

Kontaktujte nás:

Jan KOSTOLNÍK - PARTY SERVIS

Vlnařská 688/20

46006, Liberec 6

IČO: 63796783

Neplátce DPH.

E-mail: kjmusic@seznam.cz, info@kostolnik.cz

Telefon: +420 603 271 283